?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Բոլոր ժամանակներում էլ հայերի կողմից արված  գյուտերը համաշխարհային ճանաչում են ձեռք բերել։ Ահա նրանց գյուտերից մի քանիսը.

1.Ասատուր Սարաֆյան` Օսկար Բենկեր. գունավոր տպագրության, մեքենաների, ինքնաթիռների փոխանցման տուփի գյուտերի հեղինակն է: Նա ստեղծել է նաև առաջին առանց ասեղի (գազային) ներարկիչը, որն այժմ օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում: Օսկար 5 Բենկերին են պատկանում նաև ավտոմեքենաների բենզինի պոմպի և ավտոյուղի չափիչի գյուտերը:

2.1956թ. Լյութեր Սիմիջյանը ստեղծում է դրամաբաշխային սարքը (բանկոմատ), առանց որի դժվար է պատկերացնել այսօրվա քաղաքակրթությունը:

3.Հաշմանդամների սայլակի գյուտը, որի հեղինակը` Էմիկ Ավագյանը, 1961թ. ստանում է Քենեդիի մրցանակը` «Ամենակարևոր ներդրումը անդամալույծներին գործնական կյանք բերելու համար»:

4.Աշխարհում շատ մեծ համբավ և տարածում ստացած Ալեք Մանուկյանի տաք և սառը ջրի ծորակի գյուտը, որը 1969թ-ից կիրառվում է ողջ աշխարհում:

5.1977թ. Միքայել Տեր-Պողոսյանի ստեղծած համակարգչային տոմոգրաֆը հեղափոխություն է առաջացնում բժշկության մեջ:

6.1983 թ. հայազգի գիտնական քիմիկոսներ Աշոտ Մուշեղյանը, Սերգեյ Ներսիսյանը արտոնագիր ստացան Արարատյան դաշտավայրի պատմական Որդան Կարմիր որդից ներկերի ստացման: Հայտնագործությունից հետո Արարատյան դաշտավայրի այդ հատվածը համարվեց Որդան Կարմիրի արգելանոց:

7.Գաբրիել Կազանջյանին է պատկանում 1908թ. ներկայացված և 1911թ. արտոնագիր ստացած մազերի չորացման սարքի` ֆենի գյուտը:

8.Ծագումով Ստամբուլից, ազգությամբ հայ, երիտասարդ քիմիկոս Քրիստափոր Տեր- Սերոբյանը 1864թ. ստեղծում է ամերիկյան դոլարի կանաչագույն ներկը, որն անհնար էր կեղծել:

9.1913թ. Արմեն Դալաքրանյանը ԱՄՆ-ում արտոնագիր է ստանում գորգագործության ավտոմատ դազգահի ստեղծման համար: