May 9th, 2016

Մաասթրիխթի Հայ Եկեղեցին Պաշտօնապէս Ծուխ Դարձաւ

Կիրակի՝ 8 Մայիս 2016 ի կէսօրին ժամը 15:00 ին, տեղի ունեցաւ Մաասթրիխթի Հայ Եկեղեցւոյ որպէս Ծուխ հաստատման օրակարգի նիստը, որուն ընթացքին ներկայ էին՝ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի Հոլանտայի Փոխանորդ՝ Տէր Առէն Վրդ. Շահինեանը, եկեղեցւոյս հովիւ՝ Արժանապատիւ Տէր Արմէն Քհնյ. Մելքոնեանը, եկեղեցւոյս Ծխական Խորհուրդը եւ եկեղեցւոյ անդամներուն կէսէն աւելի ներկայ էին:Այդ մասին Նիդերլանդական Օրագրին տեղեկացնում է Մաստրիխտի Սուրբ Կարապետ Հայ Առաքելական Եկեղեցու կայք էջը:

Ներկաներուն քուէարկութեամբ ընտրուեցան նիստը վարող երկու անձեր՝ Հայկ Երանոսեանը որպէս Ատենապետ եւ Պերճ Սարկաւագ Ասատուրեանը որպէս Ատենադպիր:

Նիստը սկսաւ աղօթքով: Առաջին խօսքը տրուեցաւ Մաասթրիխթի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ նախկին Ատենապետ՝ Պրն. Լեւոն Սարգիսին, որն իր հերթին ներկայացուց եկեղեցւոյ ներքին կառոյցը զեկուցելով անցած տարիներուն կատարուած բոլոր հոգեմտաւոր ու մշակութային գործունէութեանց մասին:

Ապա խօսք առաւ Հոգեշ. Տէր Առէն Վրդ. Շահինեանը, մանրամասնօրէն ներկայացնելու Մաասթրիխթի Հայ Եկեղեցւոյ նոր կանոնադրութեան բովանդակութիւնը, քանի մը կէտերու մէջ առնելով հետեւեալները՝

Ա. Ծուխը պէտք է ունենայ իր քահանան, որը պիտի զբաղի իր անդամներուն բոլոր տեսակի հոգեւոր ու վարչական կարիքները հոգալու:

Բ. Ծուխը պէտք է ունենայ իր Ծխական անդամական ժողովը, որն ամենաբարձրը կը նկատուի. այս ժողովը կը քննարկէ Ծուխէն ներս կատարուող բոլոր անցուդարձերն ու մանաւանդ մուտք ու ելքերը:

Գ. Ծուխը պէտք է ունենայ իր Ծխական Խորհուրդը, որուն պատասխանատուութեան մէջ կ՛իյնան եկեղեցւոյ շէնքն ու քահանային կարիքները հոգալու պարտաւորութիւնները:

Դ. Ծուխը պէտք է ունենայ Հաշուաքննիչ մարմին, որուն պարտականութիւնն է քննել եւ հաշուի կանչել համապատասխան անձեր:

Ե. Ծուխը պէտք է ունենայ կալուածոց մարմին, որուն պարտականութիւնն է հոգ տանիլ եկեղեցապատկան բոլոր կալուածներուն:

Եւ վերջապէս Ծուխի մը Ծխական Խորհուրդը պէտք է բաղկացած ըլլայ նուազագոյնը 5 էն 7 անդամներէ:

Ներկայ անդամներուն համաձայնութեամբ և միաձայնութեամբ նոր Կանոնադրութիւնը վաւերացուեցաւ:

Կանոնադրութեան վաւերացումէն ետք տեղի ունեցաւ նոր Ծխական Խորհուրդի ընտրութիւն, յանձինս՝

Ա. Խորհուրդի Ատենապետ՝ Պրն. Լեւոն Սարգիս
Բ. Խորհուրդի Փոխ Ատենապետ՝ Պրն. Արմանտ Քարաօղլան
Գ. Խորհուրդի Ատենադպիր՝ Պրն. Վազգէն Սարգիս
Դ. խորհուրդի Գանձապահ Պրն. Կարապետ Իսրայելեան
Ե. Խորհրդական՝ Պրն. Ճանօ Քարաօղլան

Ընտրութենէն ետք Հոգեշ. Հայր սուրբը շնորհաւորեց նորընտիր Ծխական Խորհուրդի անդամները, մաղթելով ոյժ եւ կոռով յետագայ բոլոր աշխատանքներու ընթացքին:

Նիստը փակուեցաւ Հայր սուրբի օրհնութեան խօսքովն ու աղօթքովը:

Օրակարգի նիստի Ատենադպիր՝
Պերճ Սրկ. Ասատուրեան