?

Log in

No account? Create an account

March 7th, 2019

Չվող արագիլների անաղմուկ մասայական սպանդ Լիբանանում

Այս երկրում ոչնչացվում են  չվող 327 թռչնատեսակների կեսը : Արդյունքում, Լիբանանում  թռչունների սպանության միջին գնահատված թիվը տարեկան ավելի քան 2, 6 մլն. է:

The estimated number of illegally killed birds in Lebanon is more than 2,600,000 annually.
The estimated number of illegally killed birds in Lebanon is more than 2,600,000 annually.
Read more...Collapse )