niderlandakan

Doe mee en bedank de Tweede-Kamerleden voor erkenning Armeense genocide!

Beste landgenoot,
 

Met dit berichtje vragen we vijf minuten van uw kostbare tijd.
 

Zoals jullie bekend, heeft de Tweede Kamer afgelopen donderdag met een overweldigende meerderheid voor de motie Voordewind gestemd. Hiermee erkent de Tweede Kamer expliciet de Armeense genocide en zal het kabinet op 24 april aanstaande een afvaardiging naar de herdenking in Yerevan sturen (om vervolgens om de vijf jaren dit te blijven doen).
 

Het voorgaande betekent helaas niet dat de Nederlandse overheid de genocide als zodanig heeft erkend. Het cabinet zal immers blijven spreken over “de kwestie” van de Armeense genocide. Uiteraard zal Hay Tad zich blijven inzetten voor erkenning door de Nederlandse overheid (het cabinet).
 

Desondanks zien wij de aanname van deze motie als een grote stap in de goede richting. De Tweede Kamer heeft zich hiermee – na zich jaren lang op de vlakte te hebben gehouden – van haar rechtvaardige kant laten zien. Dit is een overwinning voor iedereen die rechtvaardigheid nastreeft, en voor Armeniërs in het bijzonder. Daarom roepen wij u op om de Kamerleden die dit mogelijk hebben gemaakt persoonlijk aan te schrijven en te bedanken voor hun moed en inzet.
 

U hoeft hiervoor alleen via de e-mail een bericht te sturen. Om het werk voor u gemakkelijk te maken, hebben wij hieronder een aantal voorbeeldteksten van dankbetuigingen geschreven. U kunt een van deze voorbeelden overnemen en als bericht - aan een door u uit te kiezen- Kamerlid of meerdere Kamerleden e-mailen. De naam- en e-mailgegevens vindt u hieronder.

Klik hier voor voorbeeldteksten
Klik hier voor emailgegevens

Alvast bedankt voor de door u te nemen moeite!
 

Met vriendelijke groet,
 

Hay Tad Nedeland

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.