?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

1 ապրիլի 2018 ժամը 16-ին


Զատկվա համերգ Զյուտֆեն քաղաքում` սոպրանո Ռուզաննա Նահապետյանի մասնակցությամբ։ Ռուզաննան շոշափում է բուռն սիրո արտահայտության դրսևորումը դարերի ընթացքում և հուզիչ երաժշտական կամուրջներ է կապում բուռն կրքերի և բուռն սիրո միջև, մի բան որ բնորոշ է իր հայրենի երկրին `Հայաստանին եւ նրա երաժշտական ավանդույթներին, որ իր մեջ կրում է երգչուհին որպես ոգեշնչման աղբյուր։

PAASCONCERT in ZUTPHEN: Ruzanna Nahapetjan- sopraan & Nadezda Filippova – piano: Hartstocht door de eeuwen heen
1 april 2018 | 16.00 uur | Geelvinck Muziek Museum Zutphen, Zutphen