niderlandakan

Նիդերլանդների Դեն Բոս քաղաքի հայ համայնքի փոքրիկների պարի խումբը իր առաջին քայլերն է կատարում

Նիդերլանդների Դեն Բոս քաղաքի հայ համայնքի փոքրիկների պարի խումբը իր առաջին քայլերն է կատարում: Թեև կարճ ժամանակամիջոցին փոքրիկները մի քանի ամիսների ընթացքում յուրացրել են բավականին հմտություններ: Տեսաերիզում` այսպես ջերմ է ընդունվել մեր երեխաների ելույթը:


Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.