?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Կիրակի 24 մարտի 2012 ժամը 15.30-ին

Հայաստանը` արձակուրդների երկիր
Ելույթ կունենա Կարել Օնվայնը


Ի՞նչ`               Հայաստան այցելելու մասին տեղեկություններ
                          
Թվական`      Կիրակի, 24 մարտի 2013, ժամը 15.30-ին

Վայր`             Աբովյան միության ակումբ
                         Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag

Մուտքը`         Ազատ է

Ծրագիր`         Հայաստանի զբոսաշրջության հոլանդերեն ուղեցույցի հեղինակ Կարել
                          Օնվայնը կներկայացնի «Հայաստանը` արձակուրդների երկիր» թեման,
                          տեղեկություններ Հայաստանի զբոսաշրջության մասին և այլն:
                         Հոլանդահայ Աբովյան մշակութային միությունը ծրագրում է առաջիկա աշնանը
                         մատչելի պայմաններով ճամփորդություն կազմակերպել դեպի Հայաստան:

Հեռախոս`      +31704490209

Էլ. փոստ`       info@abovian.nl

Կայք`               www.abovian.nl

Գալիք միջոցառումը`

• Շաբաթ 30 մարտի 2013, ժամը 19-ին – Սուրբ Զատկվա տոնակատարություն