niderlandakan

Առաջիկա շաբաթը Մաստրիխտի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում

Առաջիկա շաբաթը հարուստ է եկեղեցական  կյանքով:Բացառություն չէ նաև Մաստրիխտում (Surp Karapet- Armeens Apostolische Kerk Maastricht )
Պատարագիչն ու օրվան պատգամը փոխանցողն է,Տեր Աստվածատուր քհն Սարգսյանը, Պատարագի ավարտին տեղի կունենա երեխաների օրհնություն, (ծնողները բերելով իրենց զավակներին) որից հետո “առաջին անգամ լինելով Ս. Կարապետ եկեղեցում կկատարվի (ԴՌՆԲԱՑԷՔ) ի արարողություն: Սրանով սակայն չեն սահմանափակվում շաբաթվա արարողակարգերը:
Ներկայացնում ենք
ԾՐԱԳԻՐ
Մաստրիխտի Սբ- Կարապետ եկեղեցու առաջիկա շաբաթ տեղի ունենալիք միջոցառումների:
Ավելի մանրամասը ծանոթանալու համար սլաքը հպեք լուսանկարին:
Beste geloofsgenoten,
Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor het hieronder opgestelde programma betreffende de kerkdiensten gedurende de Goede Week en de paasviering van de Armeens Apostolische Kerk ‘Surp Karapet te Maastricht.

GOEDE WEEK
Deze week duurt van Palmzondag t/m de zaterdag voor het Pasen. Gezien het feit dat Jezus Christus zijn laatste en voornaamste daden gedurende deze week heeft gerealiseerd, wordt deze week ‘De Goede week’ genoemd.


Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.