?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

-------------------------------------------------

Հայերը Նիդեռլանդներում

--------------------------------------------


Armeense letters en hun uitspraak, in een boek gedrukt in Amsterdam in 1711.


Լուսանկարային ռեպորտաժներ

«Հայ գրքի սփյուռքը 1512-2012թթ.»

Հայ գրքի ցուցահանդես Ամստերդամ քաղաքում:

======================================================================================

22-09-2012 ,,Ես հայ եմ, Yes I am,,

,,Ես հայ եմ, Yes I am,, խորագրով փառատոն Բելգիայում