?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

ՀԱՋՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ


Այս տարվա հոկտեմբեր 27-ի կիրակի օրը, Հերթոգենբոսի De Muzerije նիդերլանդական կազմակերպության ջանքերով կներկայացվի հայ արվեստն ու մշակույթը ի դեմս Լուսինե Բունիաթովայի կազմավորած ԿԱՐՈՏ սիրողական պարային խմբի : Մանրամասնությունների մասին զետեղված է De Muzerije կայքում: