?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry


" Նիդերլանդական Օրագրի"  ֆեյսբուքյան էջը, որ ավելի  բազմազան ու թեմատիկ է,  արդեն 233 բարեկամ ունի: Օր օրի միանում են նորերը' ավելացնելով մեր ընթերցողների բանակը, փաստ, որ անչափ ուրախացնում է մեզ:
" Նիդերլանդական Օրագրի" ֆեյսբուքյան էջը